Jak podkreśla autorka artykułu, mediacja pozwala stronom na podjęcie decyzji, w jaki sposób chcą rozwiązać zaistniały konflikt, jest możliwa do przeprowadzenia szybko i niewielkim kosztem, a mediator dba o komfortowy przebieg postępowania dla wszystkich jego uczestników.

- Dlatego naprawdę warto, by profesjonalni pełnomocnicy polecali swoim klientom skorzystanie z tej formy rozstrzygania sporów. A gdy już to uczynią, warto, by dobrze zdefiniowali swoją rolę w postępowaniu, zapewniając klientowi poczucie profesjonalnego zaangażowania w powierzoną sprawę aż do jej rozstrzygnięcia - pisze autorka. Więcej>>