Obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii wciąż potrzebują wizy by udać się do Stanów Zjednoczonych, mimo, że obywatele amerykańscy mogą podróżować bez wiz do wszystkich krajów UE.

Wzajemność wizowa

W UE istnieje tak zwany mechanizm wzajemności wizowej. Polega on na tym, że Komisja Europejska powiadamia państwo spoza UE o stwierdzeniu braku wzajemności wizowej i żąda jej wprowadzenia. Jeżeli państwo nie zniesie wymogów wizowych wobec unijnych obywateli w ciągu 24 miesięcy od otrzymania notyfikacji, UE może zwiesić na 12 miesięcy zwolnienie obywateli tego państwa z obowiązku posiadania wiz. Mechanizm uruchamia Komisja Europejska poprzez przyjęcie projektu aktu delegowanego wymagającego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. 

UE: nowe przepisy mają uszczelnić unijne granice >>>

Komisja zawiadomiła USA o braku wzajemności 12 kwietnia 2014 roku, powinna więc była podjąć działania przed 12 kwietnia 2016. Nie uczyniła tego, pomimo wielokrotnych apeli Parlamentu Europejskiego.

Wzajemność wizowa w innych krajach

W kwietniu 2014 roku Komisja Europejska została powiadomiona, że pięć krajów nie stosuje zasady wzajemności ruchu bezwizowego wobec obywateli UE: Australia, Brunei, Kanada, Japonia i USA.

Australia, Brunei i Japonia zniosły już wymóg posiadania wizy wobec wszystkich państw Unii Europejskiej. Kanada wymaga cały czas wiz od obywateli Bułgarii i Rumunii, ale zapowiedziała, że zostaną one zniesione 1 grudnia 2017 r.

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 7 marca 2017 r.

 
Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Lex Prawo Europejskie
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów