Płatnicy i podatnicy, którzy chcą przesłać drogą elektroniczną odpowiednio formularz PCC-2 (deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika) lub formularz PCC-3 (deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) muszą przede wszystkim posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, a także program Adobe Reader, który obsługuje pliki w formacie PDF. Jeśli osoba spełnia te wymogi, to powinna pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) lub ze strony e-deklaracji (www.e-deklaracje.gov.pl) interaktywny formularz.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna