Paweł Paradowski współpracuje z kancelarią DZP od 2003 roku i specjalizuje się w zakresie gospodarczych spraw spornych, spraw karnych gospodarczych, a także w zakresie prawa spółek. Jest pełnomocnikiem w licznych sprawach sądowych i arbitrażowych, szczególnie firm z branży energetycznej, budowlanej, nieruchomości, ubezpieczeniowej i farmaceutycznej. Występuje także jako pełnomocnik przedsiębiorstw w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi.
W ramach stypendium rządu francuskiego, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie ze specjalnością prawo wspólnotowe oraz francuskojęzyczne podyplomowe studia finansowo-bankowe Wyższej Szkoły Handlowej w Rouen i Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, uzyskując dyplom Mastére Spécialisé Banque et Finance.

Mec.Paweł Paradowski

Paweł Paradowski jest już trzecim partnerem w 14-osobowej Praktyce Postępowań Spornych kancelarii DZP, działającej w biurach w Warszawie i Poznaniu, w ramach której prowadzono wiele znanych w Polsce postępowań spornych na rzecz klientów m.in. z branży budowlanej i infrastruktury, przemysłowej, transportowej i łączności, handlu, finansów i ubezpieczeń, a także z sektora obrotu nieruchomościami i administracji państwowej. Praktykę prowadzi Mec. Józef Palinka.