– Jako dziekan będę się starał między innymi bardziej upubliczniać działania adwokatury, podejmować inicjatywy, które zintensyfikują obecność adwokatury w mediach – powiedział nowy dziekan "Rzeczpospolitej". – Poprzez konkursy dla dziennikarzy na publikacje o tematyce prawnej  poszerzać także świadomość prawną w naszym regionie – dodał.

W skład władz rady weszli również:

 1. adw. Wojciech Bergier
 2. adw. Stanisław Cabała
 3. adw. Paweł Eilmes
 4. adw. Filip Fedorowicz
 5. adw. Aleksander Gut
 6. adw. Maciej Hałuszczyński
 7. adw. Andrzej Karczewski
 8. adw. Marcin Kosiorkiewicz
 9. adw. Krzysztof Kostański
 10. adw. Magdalena Maciukiewicz
 11. adw. Maciej Morawski
 12. adw. Piotr Ochwat
 13. adw. Robert Rychlicki
 14. adw. Marek Stoczewski
 15. adw. Antoni Zduńczyk