Stowarzyszenie Austriaków w Polsce ma na celu wzmacnianie poczucia wspólnoty wszystkich mieszkających za granicą Austriaków, wzajemną wymianę między Austrią i Polską, budowanie dobrych stosunków między tymi krajami, ochronę austriackiego dziedzictwa kulturowego oraz promocję Austriaków za granicą. Stowarzyszenie ma zadanie także ochronę interesów Austriaków.

Do obowiązków Olava Nemlinga będzie należała reprezentacja Stowarzyszenia, organizacja spotkań, współpraca z Ambasadą Austrii oraz realizacja światowych celów organizacji.

Olav Nemling jest adwokatem oraz partnerem w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i kieruje działem M&A oraz Energetyki.
Urodził i wychował się w Austrii, szkołę średnią, studia prawnicze oraz aplikację adwokacką ukończył w Polsce, studiował prawo również w Hiszpanii. Włada językiem niemieckim oraz polskim na poziomie native, co pozwala mu zająć szczególne miejsce na rynku usług prawniczych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie fuzji i przejęć, kwestii korporacyjnych oraz w zakresie prawa energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii. Jest autorem publikacji z zakresu prawa energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii, jak również prelegentem na konferencjach poświęconych tej tematyce.