Ministerstwo Skarbu Państwa ujawniło projekty rozporządzeń do ustawy o Prokuratorii Generalnej. Jeden z nich określa stawki abonamentowych opłat uiszczanych przez podmioty reprezentowane przez PG. Wahają się one od 0 do 200 tys. zł rocznie, zależnie od rodzaju jednostki. Koszty reprezentacji w konkretnych sprawach będą zależne od kwoty przedmiotu sporu. Po wyczerpaniu abonamentu będzie trzeba płacić za dodatkowe sprawy. Budżet ma zarobić 123 mln zł w ciągu dziesięciu lat.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Szymon Cydzik