Przewodniczący Trybunału prof. Andrzej Rzepiński podziękował sprawozdawcy za uzasadnienie tego wyroku i za wszystkie inne orzeczenia, w których uczestniczył prof. Jamróz.
A tych orzeczeń przez dziewięć lat pracy było kilkadziesiąt. Prof. Jamróz orzekał w sprawie prawa prasowego. TK w grudniu 2011 roku częściowo uwzględnił zarzuty skarżącego i uznał, że art. 45 Prawa prasowego przewidujący odpowiedzialność karną za niedopełnienie obowiązku rejestracji narusza gwarantowaną w Konstytucji wolność wyrażania poglądów i prawo pozyskiwania opinii. 
Wygłosił zdanie odrębne w sprawie ustawy, która obniżała emerytury członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. TK uznał wówczas większość przepisów za zgodne lub niesprzeczne z Konstytucją.
Sędzia Jamróz  opowiedział się za zgodnością z Konstytucją ograniczenia w dostępie do sądu żołnierzy zawodowych przy zwolnieniach ze stanowiska służbowego. Jednak niezgodne, zdaniem profesora było nie przyznanie trzynastek pracownikom jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego).
W głośnym orzeczeniu w sprawie stopni z religii wliczanych do średniej jako sędzia sprawozdawca powiedział:
- Wliczanie religii do średniej ocen jest konsekwencją wprowadzenia religii do szkół. Dodał też, że uczniowie nie są zmuszani do chodzenia na religię i mają alternatywę w postaci etyki.
Warto przypomnieć, że prof. Jamróz był także senatorem V kadencji oraz pierwszym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. W 2002 został członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuk i Literatury w Paryżu.

Źródło; TK