- Mamy nadzieję, że materiał informacyjny, w którym manipulując faktami stawia się Amnesty International w negatywnym świetle był jednorazowym przejawem braku rzetelności ze strony dziennikarzy Wiadomości TVP, a nie intencjonalnym elementem działań mających na celu dyskredytację w oczach opinii publicznej tej i innych organizacji pozarządowych – napisały w liście do prezesa TVP organizacje pozarządowe.
Ponad 20 organizacji pozarządowych zareagowało na materiał wyemitowany 12 maja br. przez Wiadomości TVP dotyczący inwigilacji dziennikarzy. Pojawiła się w nim wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, następnie prawniczki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W kolejnej sekwencji pokazywany był materiał z demonstracji Amnesty International sprzed Pałacu Prezydenckiego z lutego 2016 r. Protest dotyczył ustawy o Policji zwiększającej zakres niekontrolowanej inwigilacji obywateli. Podczas protestu część zgromadzonych zaczęła wnosić okrzyki „Duda na Wawel”, co natychmiast zostało ucięte przez obecną na manifestacji dyrektorkę Amnesty International.
- Pragniemy zauważyć, że pokazany w materiale fragment dotyczący protestu nie był związany ze sprawą inwigilacji dziennikarzy […] Zilustrowanie materiału zdjęciami z wydarzenia sprzed kilku miesięcy miało na celu zdyskredytowanie Amnesty International i pokazanie jej w złym świetle – piszą organizacje.
Zdaniem podpisanych pod listem organizacji takie działanie łudząco przypomina sytuacje, jakie mają miejsce w niedemokratycznych krajach postsowieckich takich jak np. Azerbejdżan czy Białoruś. W tych krajach organizacje pozarządowe stają się przedmiotem ataków i zniesławień w mediach publicznych, a ich działalność przedstawiana jest jako antyrządowa, wywrotowa czy terrorystyczna. Raport Komisarza Praw Człowieka ONZ pokazuje, że media publiczne w tych krajach manipulują materiałami w celu zdyskredytowania działalności organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka.
- Wyrażamy nadzieję, że podejmie Pan działania mające na celu uwrażliwienie dziennikarzy TVP na tematykę obrońców praw człowieka oraz potrzeby poszanowania ich pracy przez media zgodnie ze standardami ONZ, Rady Europy i OBWE – napisano w liście do prezesa TVP.