Skarżącemu udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu powtarzalnego oraz bezodpływowego osadnika ścieków z przyłączem kanalizacyjnym. Zrealizowany przez niego budynek odbiegał jednak w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. Więcej>>>