Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie konsultacji w sprawie zwalczania problemów związanych z transgranicznym opodatkowaniem spadków w Unii Europejskiej. Kłopoty związane są przede wszystkim z przyznawaniem większych przywilejów przy rozliczaniu spadków podatnikom mającym rezydencję podatkową w danym kraju. Drugi problem to podwójne opodatkowanie majątku.
W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele UE posiadają krewnych oraz majątek zlokalizowany w innych państwach członkowskich. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizny (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

W przedstawionym do publicznych konsultacji podano kilka istotnych problemów z ponadgranicznym opodatkowaniem spadków w UE.
● Istotnym problemem jest rozbieżność istniejąca pomiędzy wewnętrznymi przepisami regulującymi opodatkowanie spadków w 27 państwach członkowskich.
● Większość państw członkowskich (18 z 27) nakłada podatek od spadków lub od majątku, którym opodatkowywani są odpowiednio spadkodawcy lub majątek spadkodawcy. Spośród tych 18 państw 15 pobiera podatek od spadków a 4 podatek od nieruchomości. Jedynym krajem, który nakłada jednocześnie oba te podatki, jest Dania. W związku z tym 9 państw członkowskich nie pobiera podatku od spadku ani podatku od nieruchomości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna