Jak pisze Rzeczpospolita, powody uzasadniające taką potrzebę oceniają indywidualnie kierownicy urzędów stanu cywilnego. Od 2015 r., czyli od nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wniosek można składać w wybranym USC na terenie Polski.

Wnioskodawca ma prawo przybrać dowolne nazwisko, z wyjątkiem historycznych. Wniosek uwzględnia – lub nie – kierownik USC. W razie odmowy pozostaje odwołanie do wojewody i skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z badań Wojciecha M. Hrynickiego wynika, że „ważne powody" zmiany dotychczasowych personaliów na inne bywają – w podobnym stanie faktycznym – oceniane odmiennie, niejednokrotnie w zależności od poglądów kierownika USC.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Danuta Frey