Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, zmianę praktyki publikowania ogłoszeń przez sądy i komorników przewiduje przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Resort liczy, że nowe zasady będą tańsze, a jednocześnie pozwolą na dotarcie do szerszego kręgu zainteresowanych niż było do tej pory. Zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek liczby wydań drukowanych prasy. – Obecnie osoba, której dotyczy toczące się postępowanie, na 99 proc. się o nim nie dowie. Internet jest w tym znacznie bardziej skuteczny – przekonuje MS.

Proponowana ustawa ureguluje też kwestię ochrony informacji niejawnych w sprawach cywilnych i przed sądami administracyjnymi, w tym sposób postępowania w przypadku przeprowadzania dowodu z zeznań świadków zobowiązanych do zachowania tajemnicy oraz zwalniania z niej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Emilia Świętochowska