Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w piątek 27 lutego br. podczas zorganizowanej w kancelarii premiera konferencji poświęconej 15-lecia funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego. Konferencja ta jest jednym z elementów obchodów 15. Rocznicy powstania Rządowego Centrum Legislacji.
Więcej: Rządowe Centrum Legislacji obchodzi 15-lecie>>>

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia, postanowieniem Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, za szczególne zasługi położone na rzecz legislacji Odznaką Honorową odznaczeni zostali:
I.    Edmund Piotr Adamski, Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
II.    Bogdan Ignacy Cichy, główny specjalista ds. legislacji w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
III.    Pan Lech Jan Czapla, Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
IV.    Andrzej Włodzimierz Dorsz, Dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
V.    Katarzyna Anna Glabisz, główny legislator w Departamencie Prawa Gospodarczego Rządowego Centrum Legislacji
VI.    Maciej Graniecki, Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego
VII.    Bożena Langner, główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
VIII.    Beata Izabela Olszewska, główny legislator w Departamencie
Prawa Społecznego Rządowego Centrum Legislacji
IX.    Ewa Polkowska, Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
X.    Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
XI.    Ewa Terlikowska, główny specjalista w Departamencie Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki
XII.    Janusz Trzciński, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
XIII.    Tatiana Ewa Tymosiewicz, Naczelnik Wydziału Przekształceń Systemowych w Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
XIV.    Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
XV.    Jakub Zabielski, główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
XVI.    Przemysław Miłosz Żółtowski, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwia Pracy i Polityki Społecznej
XVII.    Pani Beacie Jaszczyk, redaktorowi prawnemu w Departamencie Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych  Rządowego Centrum Legislacji

Czytaj: Prezes RCL: prawo coraz lepsze, tylko jest go za dużo>>>


ID produktu: 40440028 Rok wydania: 2015
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy>>>