Jak pisze „Rzeczpospolita", po wprowadzeniu zmian małżonek i dziecko osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym, nie będą już musieli pozywać firmy ubezpieczeniowej do sądu, aby uzyskać wyższe zadośćuczynienie. W przepisach znajdzie się bowiem tabela przewidująca zryczałtowane świadczenia należne w takiej sytuacji.

Eksperci przeanalizowali przeszło 3,5 tys. prawomocnych wyroków sądów powszechnych. Na tej podstawie powstała tabela zawierająca średnią wysokość tych świadczeń. Z wyliczeń wynika, że po śmierci męża, żona mogłaby liczyć na 75 tys. zł świadczenia, a niepełnoletnie dziecko (do 13. roku życia) po śmierci rodzica otrzymywałoby świadczenie w wysokości 80 tys. zł. W prace jest już zaangażowane Ministerstwo Sprawiedliwości, które przewiduje zmiany w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego.

Źródło: Rzeczpsopolita / Autor: Mateusz Rzemek