Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół

W związku z kolejną obniżką stóp procentowych od czwartku 6 czerwca 2013 r. do 10,5 proc. maleje stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w składkach ZUS. Jest to już piąta obniżka odsetek w tym roku.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 5 czerwca 2013 r. stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu:

- stopa referencyjna 2,75 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 1,25 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 3,00 proc. w skali rocznej.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych jest zgodnie z Ordynacją podatkową sumą dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Nowa stawka wynosić więc będzie 10,5 proc., a nie jak dotychczas 11 proc. Obniżona stawka odsetek zmaleje z 8,25 do 7,88 proc.

To już piąta w tym roku obniżka odsetek od zaległości podatkowych i składkowych. Wcześniej, 7 marca stopy procentowe zmalały o 0,5 pkt proc., natomiast 7 lutego, 10 stycznia i 9 maja - o 0,25 pkt proc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 6 czerwca 2013 r.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 6 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.