Zmiana znajdzie się w noweli kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotował resort sprawiedliwości.

Obecnie procedura cywilna co do zasady nie przewiduje takiego obowiązku, wyjątkiem jest sytuacja, gdy stosowne zarządzenie wyda przewodniczący. Według Ministerstwa Sprawiedliwości fakt, że pozwany przedstawi swoje stanowisko w odpowiedzi na pozew, bardzo ułatwia zaplanowanie rozprawy. Na wniesienie odpowiedzi pozwany będzie miał dwa tygodnie.

Skutkiem uchybienia temu obowiązkowi będzie uznanie, że pozwany uznaje twierdzenia zawarte w pozwie. W takim przypadku sprawa będzie mogła zostać zakończona wydaniem wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, o czym sąd pouczy pozwanego.