Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nieodpłatna służebność przesyłu jest nieodpłatnym świadczeniem na rzecz spółki, co oznacza, że powstaje u niej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Skarżącą była spółka telekomunikacyjna świadcząca abonamentom usługi telewizji kablowej, dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej. Jak wyjaśniła, w skład spółki wchodzą urządzenia przesyłowe usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów.
Sąd uznał, że w tym stanie faktycznym dochodzi do nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 1454/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna