Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, weźmie w nim udział 357 delegatów reprezentujących 24 izby adwokackie.

Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele życia publicznego, w tym: Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Lech Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego, minister Wojciech Hajduk z kancelarii Prezydenta RP, wiceminister Jerzy Kozdroń z Ministerstwa Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, Piotr Uszok, prezydent Katowic oraz Andrzej Płonka, starosta powiatu bielskiego. Wśród gości nie zabraknie też przedstawicieli parlamentu RP, zagranicznych adwokatur, innych samorządów zawodów zaufania publicznego i władz samorządowych.
W czwartek, 21 listopada o godz. 18.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach zostanie odprawiona przez abp. Wiktora Skworca msza św. w intencji Polskiej Adwokatury. Po mszy św. delegacja adwokatury odda hołd pomordowanym górnikom Kopalni Wujek i złoży wieniec pod ich pomnikiem. W piątek, przed rozpoczęciem obrad, adwokaci w podobny sposób oddadzą hołd Powstańcom Śląskim.

Poprzedni KZA odbył się w listopadzie 2010 r. w Sopocie, podczas którego na prezesa NRA wybrano adw. Andrzeja Zwarę.