Prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał w czwartek w godzinach południowych.
Więcej: Prezydent podpisał nowelizację ustawy medialnej>>

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz Polskiego Radia wygasają w dniu wejście w życie nowych przepisów, czyli dzień po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.

Nowe zarządy i rady (rady będą liczyć 3 członków) będą powoływane przez ministra skarbu państwa "do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów narodowych". Dodatkowo minister skarbu został zobowiązany do dostosowania statutów TVP, PR i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia do przepisów nowelizacji oraz stwierdzenia nieważności tych przepisów statutów, które są sprzeczne z nowelizacją. Nowela będzie obowiązywać do 30 czerwca 2016 roku.

Zdaniem autorów nowych przepisów ustawa stanowi pierwszy etap reformy mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych. "Jego filarami będą instytucje niemające charakteru spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła finansowania. Stworzenie nowego systemu organizacji i finansowania mediów narodowych wymaga kilku miesięcy intensywnych prac i będzie następnym etapem reformy" - wskazują autorzy.

Nowa ustawa eliminuje udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako organu regulacji rynku mediów elektronicznych, w kreowaniu składów zarządów i rad nadzorczych działających na tym rynku spółek Skarbu Państwa. Do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów narodowych ma to być domena ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Czytaj: Europejscy nadawcy krytycznie o podpisaniu ustawy medialnej w Polsce>>

Projekt ustawy o mediach narodowych zakłada, że Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa staną się mediami narodowymi; zostaną przekształcone w „państwowe osoby prawne” zarządzane przez dyrektora; nadzór nad nimi będzie należał do Rady Mediów Narodowych. Jak zapisano w projekcie, stosunek pracy pracownika nawiązany przed dniem przekształcenia wygaśnie z upływem trzech miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, chyba że do tego czasu strony zawrą umowę przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy. (ks/pap)

Czytaj:
Szef Rady Europy pisze do Andrzeja Dudy ws. ustawy medialnej>>

Ustawa medialna czeka na podpis, dyrektorzy TVP złożyli dymisje>>
Polskie Radio: hymny Polski i UE w proteście przeciwko nowej ustawie>>
Komisarz UE za objęciem Polski specjalnym nadzorem>>