Większość okręgowych izb radców prawnych podała w tym tygodniu terminy kolokwiów na wszystkich latach aplikacji. Kolokwia będą odbywać się głównie miesiącach wrzesień- listopad. Szczegółowe terminy udostępniane są aplikantom za pomocą stron internetowych lub za pośrednictwem extranetu.
Jak informuje Biuro Prasowe Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezydium KRRP w celu ujednolicenia zasad przeprowadzania i oceniania kolokwiów powołała, uchwałą Nr 41/VIII/20111 z 14 czerwca 2011 roku, obserwatorów. Do ich kompetencji będzie należało udział w posiedzeniach rad okręgowych izb radców prawnych, których przedmiotem będzie przeprowadzanie kolokwiów, uzyskiwanie informacji o przeprowadzanych kolokwiach, wizytowanie oirp w trakcie przeprowadzania kolokwiów.
Ze swojej działalności wizytatorzy będą musieli sporządzać raporty Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Źródło: KIRP