Jak pisze "Rzeczpospoliat", zgłoszenie adresu nadal będzie obowiązkowe. Tak wynika z opracowanego przez MSWiA projektu nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, który 14 grudnia trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Nowelizacja wprowadza jednocześnie możliwość dokonywania czynności związanych z zameldowaniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. – Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają jedynie wymeldować się z miejsca pobytu stałego czy czasowego drogą elektroniczną – wskazuje Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA. – Projekt dopuszcza także możliwość dokonania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego, które obecnie dokonuje się wyłącznie osobiście w siedzibie organu gminy – dodaje.

Istotnym ułatwieniem ma być także to, że dokonując zameldowania w nowym miejscu, korzystając z tego samego formularza wniosku, dokonamy wymeldowania z adresu dotychczasowego.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Michał Cyrankiewicz