Uchwalona przez Sejm w styczniu nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje m.in. możliwość składania przez dłużników wniosków o obniżenie wysokości pobieranych przez komornika opłat za egzekucję. Wnioski takie miałyby być składane do sądu.
Senat zaproponował jednak poprawkę do tej ustawy, według której to komornik "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" mógłby obniżyć wysokość opłat, uwzględniając "nakład pracy związany z egzekucją świadczenia lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów". Dopiero od decyzji komornika dłużnik mógłby odwołać się do sądu. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opowiedziała się za odrzuceniem tej poprawki. Stanowisko komisji podzielił klub PO, który opowiedział się przeciw przyjeciu tej poprawki.