W dn. 16 października 2008 r. w Brukseli zakończone zostało postępowanie w sprawie naruszenia przez Polskę przepisów unijnych dotyczących lokalizacji osoby dzwoniącej z telefonu komórkowego na numer alarmowy 112.
Wskutek intensywnych działań polskich władz, od 30 czerwca br. informacja taka jest dostępna dla służb ratowniczych, które mogą w bardziej skuteczny sposób nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Decyzję o zamknięciu postępowania podjęto po tym jak Polska oficjalnie potwierdziła, że problem został wyeliminowany.

Nie ma już przeszkód w lokalizacji zgłoszeń na numer 112

- Z przyjemnością zamykam sprawę numeru 112 przeciwko Polsce wraz z wprowadzeniem systemu przekazującego do centrum alarmowego informacji o miejscu, w którym znajduje się rozmówca. Obywatele UE powinni móc liczyć na sprawność służb alarmowych, które potrafią ich zlokalizować w trakcie połączenia z numerem 112, nawet jeśli dzwoniący nie wiedzą, gdzie się znajdują lub nie są w stanie tego wyjaśnić. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia uzyskanie pomocy ze strony służb alarmowych powinno być tak proste jak "1+1=2", czy to jesteśmy u siebie w kraju, czy też za granicą na terytorium UE - powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Przy tej okazji skierowała też apel do innych krajów UE: - Wzywam obecnie pozostałe państwa członkowskie, gdzie nadal występują problemy z numerem 112, aby w trybie pilnym zapewniły prawidłowe działanie systemu lokalizacji rozmówcy.
- Dotrzymujemy zobowiązań w ramach UE. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli - podkreślił Wicepremier Grzegorz Schetyna, odnosząc się z zadowoleniem do decyzji KE.
Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie muszą zapewnić przekazywanie przez operatorów do centrów alarmowych informacji o miejscu, w którym znajdują się osoby dzwoniące pod numer 112 z telefonów stacjonarnych lub komórkowych. Ułatwia to znacznie podjęcie działań w przypadku wypadków lub zagrożenia życia, zwłaszcza, że - jak pokazują badania z początku roku - tylko 54 % Europejczyków podróżujących za granicą jest w stanie podać dokładną informację o miejscu, w którym się znajdują dzwoniąc pod numer 112.
Przepisy telekomunikacyjne UE wymagają od państw członkowskich, aby udostępniły obywatelom bezpłatne połączenia z jednolitym europejskim numerem alarmowym 112 na terytorium całego kraju i z każdego rodzaju telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Muszą one także zapewnić sprawny system odbierania i załatwiania wezwań pod numerem 112, a operatorzy telefoniczni są zobowiązani udostępniać informacje służbom alarmowym o miejscu, w którym znajduje się rozmówca.

Polska droga do spełnienia wymogów unijnych

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Polsce w grudniu 2006 r., gdyż informacja o miejscu, w którym znajduje się osoba dzwoniąca na numer 112 z telefonu komórkowego nie była dostępna. W lutym tego roku Komisja wstrzymała decyzję o przekazaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z informacją władz Polski o podjęciu tymczasowych środków umożliwiających służbom alarmowym uzyskanie informacji o miejscu, w którym znajduje się rozmówca. W odpowiedzi na postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Polska uruchomiła system pozwalający służbom alarmowym na uzyskanie informacji o miejscu, w którym znajduje się osoba dzwoniąca pod numer 112, ze specjalnych stron internetowych utworzonych przez operatorów. W lipcu 2008 r. władze Polski poinformowały Komisję, że lokalizacja rozmówców jest dostępna dla wszystkich rodzajów połączeń wykonywanych z terytorium całego kraju. Komisja sprawdziła to u wszystkich operatorów sieci komórkowych i obecnie zamyka sprawę.
Od 2006 r. KE wszczęła postępowania w sprawie naruszenia przepisów w związku z brakiem lokalizacji rozmówców przeciwko 14 państwom członkowskim. Dziewięć z tych spraw zostało już zamkniętych, po tym jak problemy zostały usunięte. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał już orzeczenia w trzech sprawach związanych z naruszeniem przepisów o numerze alarmowym 112, stwierdzając naruszenie prawa UE, ponieważ informacja o lokalizacji rozmówcy była dostępna jedynie częściowo na Słowacji (orzeczenie z dnia 25 lipca 2008 r.), nie była dostępna wcale dla połączeń z numerem 112 z telefonów komórkowych na Litwie (orzeczenie z dnia 11 września 2008 r.) i w Niderlandach (orzeczenie z dnia 9 października 2008 r.). Kolejna sprawa w związku z brakiem informacji o miejscu, w którym znajduje się rozmówca (Włochy) jest obecnie rozpatrywana w sądzie.

Geneza numeru 112

Europejski numer alarmowy 112 został wprowadzony w 1991 r., w uzupełnieniu krajowych numerów alarmowych, aby ułatwić dostęp do służb alarmowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie zapewniły bezpłatne połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od 2003 r. operatorzy telefoniczni muszą przekazywać służbom alarmowym informację o miejscu, w którym znajduje się dzwoniący.
W czerwcu 2008 r. Komisja uruchomiła nową stronę internetową poświęconą numerowi 112, na której znajdują się informacje we wszystkich urzędowych językach UE dla obywateli podróżujących na terytorium UE.
W ubiegłym miesiącu Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Włochom w sprawie skuteczności załatwiania i odbierania wezwań pod numerem 112. Zdecydowała także o przekazaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Bułgarii (brak dostępu do numeru 112 na terytorium całego kraju) oraz Rumunii (brak informacji o lokalizacji rozmówcy), przyznając jednak obydwu krajom trzymiesięczne odroczenie. Informacje na temat innych postępowań w sprawie naruszenia unijnych przepisów telekomunikacyjnych, które są prowadzone w ramach obecnej rundy, można znaleźć w IP/08/1526. Szczegółowy wykaz postępowań w sprawie naruszenia przepisów telekomunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.