Samorządwoe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji prezydium miejskiej rady narodowej z 1945 roku. Więcej>>>