Jak podkreślał przewodniczący składu, sędzia Grzegorz Krzymień, kwestią powinien zająć się pełny skład, bo to pytanie pojawia się w NSA po raz drugi. Terminu posiedzenia nie wyznaczono.
Pełnomocnik skarżących podkreślał wagę szybkiego rozstrzygnięcia, argumentując, że organy skarbowe skrupulatnie egzekwują uchwałę NSA z maja 2010 r., w której sąd uznał, że nie tylko pakiet medyczny, ale i inne świadczenia, wykupywane przez pracodawcę, których wartość nie jest wolna od podatku, są dla pracownika przychodem.
Przedstawiciel prokuratury wniósł też o szybkie rozpatrzenie kwestii.

Źródło: Rzeczpospolita