Taka deklaracja padła wczoraj w czasie spotkania noworocznego NRA. Przy muzyce kwartetu smyczkowego Marlena Quartet, przybyłych witał prezes Adndrzej Zwara oraz wiceprezesi NRA – adw. Zenon Marciniak i adw. Jacek Trela.
Moderatorem spotkania była adw. Anisa Gnacikowska, sekretarz prawniczy NRA. Po oficjalnym przywitaniu gości, przypomniała, że w tym roku Adwokatura Polska obchodzi 95-lecie. – 1 stycznia 1919 r. wszedł w życie „Dekret w przedmiocie Stanu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego” podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekretem tym, zostały wprowadzone struktury organizacyjne samorządu adwokackiego, takie jak izby, rady, oraz rada naczelna adwokacka, które, choć w zmniejszonym kształcie, do dzisiaj funkcjonują. – mówiła pani mecenas.

Adw. Andrzej Zwara zwrócił szczególną uwagę na ogromy wysiłek inwestycyjny ubiegłego roku.  – Adwokatura bardzo zmieniła się materialnie. W wielu izbach powstały nowe siedziby oraz nowoczesne sale dydaktyczne. W ten sposób wzięliśmy udział w budowaniu nowej piękniejszej Polski.  – powiedział prezes. Adw. Andrzej Zwara podkreślał również rozwój misji publicznej adwokatury. Przy tej okazji podziękował w szczególności komisji legislacyjnej pod wodzą prof. Piotra Kardasa oraz komisji praw człowieka, na czele której stoi adw. Mikołaj Pietrzak – za chwalebny sposób dbania o sprawne funkcjonowanie założeń adwokatury. Prezes NRA wyraził również swoje zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tworzenie projektu ustawy Prawo o adwokaturze, której celem jest znowelizowanie starej, ponad 30-letniej ustawy i dostosowanie jej do czasów współczesnych.

- Każdy początek nowego roku jest rokiem nadziei. Od marca nasze komisje zjazdowe będą musiały zająć się sprawami, które wymusza na nas otoczenie. Świat się zmienia i takie zjawiska jak reklama, środowiskowy marketing i nieuczciwa konkurencja będą niektórymi z wyzwań dla naszego krajowego zjazdu. – tymi zapowiedziami pracowitego roku zakończył swoje wystąpienie.

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości głos zabrał Michał Królikowski, podsekretarz stanu w MS. Zaznaczył, że ministerstwo ma świadomość, iż nowelizacja Kodeksu postępowania karnego jest jednym z największych wyzwań, które stoją zarówno przed wymiarem sprawiedliwości jak i przed środowiskiem adwokackim.

Minister wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy i stałego dialogu z prezesem Andrzejem Zwarą.  Oficjalnie przekazał zaproszenie dla pana prezesa do udziału w okrągłym stole adwokatury polskiej w marcu br., podczas którego odbędą się rozmowy o nowej ustawie Prawo o adwokaturze i zagadnieniach, które z perspektywy środowiska adwokackiego wymagają wsparcia ze strony ustawodawcy.

Minister Michał Królikowski zakończył swoje wystąpienie obietnicą dla adwokatów. –  Wraz z ministrem Jarosławem Gowinem zaangażowaliśmy się w to, by przekonać Prokuratora Generalnego do wydania wytycznych w stosunku do swoich podwładnych prokuratorów, które mają ich zobowiązywać do wchodzenia na salę sądową razem z Państwem. Nie będzie już sytuacji, jaka jest obecnie – że prokurator siedzi już przy biurku po lewej stronie i wita kolejnych adwokatów, którzy przychodzą. – objaśnił. Działania te są m.in. efektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która ma doprowadzić do tego, że prokurator staje się odpowiedzialny za swoją sprawę i ją prowadzi do końca. Takim celem jest też zmiana ustawy o prokuraturze. Informacja ministra spotkała się z pozytywną reakcją zgromadzonych adwokatów.

Następnie na scenie stanął prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego. – To dzięki Państwu prawa i wolności podstawowe w Polsce są dobrze chronione. To dzięki Państwu nasza gospodarka, na tyle na ile jest to dzisiaj możliwe, rozwija się w sposób stabilny, zapewniając pewność obrotu prawnego. To dzięki Państwu wiemy, że w Polsce rządzi prawo. – powiedział w swoich podziękowaniach.

W dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczenia Adwokatura Zasłużonym księdzu prałatowi Januszowi Pasierbkowi, krajowemu duszpasterzowi prawników. – Był Ksiądz z nami długie lata, a za dwa miesiące kończy Ksiądz swoją posługę. My, adwokaci, potrzebujemy wsparcia duchowego, dzięki któremu łatwiej jest nam zachować kręgosłup moralny. Za te lata posługi dla naszych dusz – bardzo dziękuję. – powiedział adw. Andrzej Zwara wręczając odznaczenie.