Jak informuje kancelaria, Marek Korcz specjalizuje się również w prawie telekomunikacyjnym. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych.
W latach 2007-2016 zajmował stanowiska kierownicze w departamencie prawnym jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, w tym Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1994-2007 współpracował z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sprawdź serwis Lex dla radców prawnych>>>

Łaszczuk i Wspólnicy to niezależna polska kancelaria prawnicza, która świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców od 1989 r. Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach: spory gospodarcze, nieruchomości komercyjne, prawo pracy, fuzje i przejęcia, podatki przedsiębiorstw, własność intelektualna, nowe technologie i ochrona prywatności, sprzedaż bezpośrednia, prawo karne gospodarcze, zamówienia publiczne, prawo lotnicze, obsługa prawna przedsiębiorstw, prawo konkurencji.