Dotychczasowy przewodniczący, prof. Roman Hauser, został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego i złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dniem 6 listopada 2015 r.