Beata Barwińska będzie doradzać klientom CMS w zakresie transakcji sekurytyzacji, rynków kapitałowych - w szczególności emisji papierów dłużnych, a także fuzji i przejęć i private equity. Grono jej dotychczasowych klientów obejmuje największe fundusze sekurytyzacyjne i private equity, banki inwestycyjne, krajowych i zagranicznych emitentów obligacji, aranżerów finansowania oraz największe polskie i zagraniczne spółki i grupy kapitałowe.
Beata Barwińska jest adwokatem, w latach 2005 - 2009 współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Współpracowała także z innymi renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz prowadziła własną praktykę adwokacką. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, mówi biegle po angielsku i rosyjsku.