Karolina Stawowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, programu International Business and Trade Law prowadzonego przez Columbia School of Law oraz Podyplomowego Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Karolina Stawowska

W latach 1997-2010 związana była z działem doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała zarówno w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji, jak również w zespole fuzji i przejęć. W tym ostatnim była odpowiedzialna m.in. za podatkową obsługę transakcji prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Obecnie piastuje także funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Więcej na www.eversheds.pl/podatki