Zbigniew Mrowiec cieszy się powszechnie opinią najwybitniejszego prawnika kapitałowego rynku akcji (ECM) w Warszawie. Ma rozległe doświadczenie w dziedzinie złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności i dysponuje dużą wiedzą na temat uregulowań prawnych. Doradzał przy wielu pionierskich transakcjach, jak np. pierwszego przejęcia spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pierwszego wrogiego przejęcia, pierwszego wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, pierwszego równoległego notowania papierów wartościowych emitenta zagranicznego oraz zaledwie czwartej na terenie UE emisji, przy której organ nadzoru rynku kapitałowego państwa siedziby emitenta przekazał uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru w państwie, w którym była dokonywana oferta publiczna i w którym prowadzony jest obrót giełdowy akcjami tej spółki.

Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i na rynkach zagranicznych. Ma również rozległe doświadczenie w doradztwie funduszom private equity. Jako były zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (marzec 2004 - październik 2005) Zbigniew Mrowiec był współautorem nowych regulacji polskiego rynku kapitałowego, które usprawniły i zoptymalizowały nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, oraz zliberalizowały rynek kapitałowy, zwiększając jego przejrzystość i skuteczność.
W klasyfikacji Chambers Europe 2008 umieszczono go jako lidera (Grupa 1) w kategorii rynków kapitałowych.

"Cieszymy się, że Zbigniew Mrowiec dołącza do Allen & Overy. Jego doświadczenie będzie niezwykle cenne dla naszej praktyki rynków kapitałowych." - powiedział mecenas Jacek Michalski, partner w Allen & Overy w Warszawie.
"Z przyjemnością dołączam do kancelarii Allen & Overy posiadającej doskonałą reputację na naszym rynku. Cieszę się na pracę z zespołem, który zapewnia obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa, w tym prawie rynków kapitałowych, prawie handlowym, podatkowym i prawie spółek oraz bankowości w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej." - komentuje Zbigniew Mrowiec.