Dr Marta Sendrowicz kieruje praktyką prawa ochrony konkurencji i prawa europejskiego w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy. Doradza w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym dotyczących umów handlowych, spraw z zakresu nadużywania pozycji dominującej oraz kontroli koncentracji. Reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji oraz Komisję Europejską, jak również w postępowaniach sądowych.
Marta Sendrowicz uzyskała magisterium z prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła kurs prawa europejskiego na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia) zakończony przyznaniem tytułu LL.M. W styczniu 2001 r. Marta Sendrowicz obroniła doktorat z dziedziny prawa ochrony konkurencji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest adiunktem w katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi ćwiczenia oraz wykłady z prawa europejskiego i prawa ochrony konkurencji.
"Dołączenie do grona partnerów Allen & Overy dr Marty Sendrowicz jest potwierdzeniem, z jednej strony, reputacji jaką cieszy się dr Sendrowicz wśród klientów, a z drugiej strony wyrazem konsekwentnego umacniania praktyki prawa konkurencji w Allen & Overy w Polsce i na świecie" - powiedział mecenas Arkadiusz Pędzich, partner w warszawskim biurze Allen & Overy.

Marta Sendrowicz
"Cieszę się, że mogę dołączyć do grona partnerów kancelarii Allen & Overy. Dołożę starań, aby moja wiedza i doświadczenie ugruntowały pozycję kancelarii Allen & Overy jako wiodącej kancelarii w sektorze prawa konkurencji w Polsce" - dodaje dr Sendrowicz.