Agnieszka Lechman-Filipiak jest radcą prawnym i specjalistą w zakresie prawa pracy.W swojej praktyce zajmowała się m.in. takimi zagadnieniami jak: zwolnienia grupowe, pakiety socjalne, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, kontrakty menedżerskie, przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, w tym w ramach procesów reorganizacjii restrukturyzacji, outsourcing, programy motywacyjne dla pracowników, dyskryminacjaw miejscu pracy oraz zatrudnianie cudzoziemców. Doradza polskim i zagranicznym klientom, w tym przede wszystkim wspiera zarządy i dyrektorów personalnych w podejmowaniu decyzji w sprawach pracowniczych. Agnieszka Lechman-Filipiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Pozyskanie Agnieszki jest dla nas dużym wzmocnieniem. Jej bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy, prawa spółek i M&A jest dla nas bardzo istotne - powiedział dr Krzysztof Wiater, partner zarządzający polskiego biura kancelarii DLA Piper.

Agnieszka Lechman-Filipiak

Miesiąc temu kancelaria utworzyła nowy dział doradztwa podatkowego. Pozyskanie Agnieszki Lechman-Filipiak to kolejny krok DLA Piper w kierunku realizacji strategii, zgodnie z którą kancelaria staje się doradcą klienta realizując kompleksową obsługę projektu w oparciu o wiedzę specjalistyczną poszczególnych członków zespołu.