Tomasz Konik z Deloitte jest związany od 8 lat. Znawca problemów dotyczących przemysłu ciężkiego, szczególnie zagadnień związanych z sektorem górniczym i energetycznym. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, stypendystą International Business School w Szwecji oraz absolwentem Międzynarodowego Programu MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i St. Gallen Business School w Szwajcarii.
Autor licznych publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Prelegent podczas konferencji i szkoleń. Prywatnie jest mężem oraz ojcem dwóch córek. Czas wolny spędza w górach, wędrował i wspinał się m.in. w Himalajach, Alpach, Afryce oraz na Kaukazie.