Problem niedostatecznej pomocy dla sędziów zamierza rozwiązać Ministerstwo Sprawiedliwości. Chce utworzyć stanowisko urzędnika sądowego, by załatać dziury tam, gdzie brakuje chętnych na etat asystenta. Wśród propozycji nazw dla nowego urzędnika pada m.in. referent sądowy.

Ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami nowelizacji  rozporządzeń w sprawie stanowisk urzędników i regulaminu urzędowania sądów. Powstania dięki nim nowe miejsca pracy - referencji.  Pojawią się oni w sądach najprawdopodobniej w lipcu - informuje Reczpospolita.

Aby dostać taką pracę, wystarczy wyższe wykształcenie prawnicze i start w konkursie. Urzędnik opiekowałby się referatem sędziego.

- Myślimy o powierzeniu mu pisania projektów zarządzeń, orzeczeń i uzasadnień - mówi Grzegorz Wałejko, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za funkcjonowanie sądownictwa.

Więcej>>www.rp.pl/artykul/757813,815828-Referent-pomoze-sedziemu-w-pracy.html