W maju br.do zespołu Taylor Wessing w Warszawie dołączyły Grażyna Kuźma objęła stanowisko partnera i zajmować się będzie praktyką bankowości, finansów a także nieruchomości i finansowania nieruchomości, a Katarzyna Matusiak objęła stanowisko senior associate w zespole prawa korporacyjnego, M&A oraz rynków kapitałowych.

Grażyna Kuźma jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie nieruchomości, finasowaniu nieruchomości oraz w projektach infrastrukturalnych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym nieruchomości na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla banków finansujących inwestycje nieruchomościowe, funduszy inwestycyjnych, podmiotów inwestujących w nieruchomości komercyjne, w tym także w projekty strukturalne.  Jest znawcą prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa budowlanego oraz regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy  tworzenia struktur inwestycyjnych oraz zarządzających portfelami nieruchomościowymi.
Grażyna Kuźma jest współautorem książki „Prawo budowlane i nieruchomości” będącej komentarzem do ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, wydanej przez CH Beck w ramach tzw. komentarzy kompaktowych.

Katarzyna Matusiak specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie fuzji i przejęć, a także związanym z obsługą transakcji na rynku nieruchomości. Obszar jej specjalizacji obejmuje także prawo gospodarcze, cywilne oraz budowlane, w tym w szczególności aspekty związane z obsługą prawną projektów infrastrukturalnych. Katarzyna Matusiak uczestniczyła w wieloetapowych transakcjach nabycia udziałów i akcji, transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości przez fundusze inwestycyjne, a także w transakcjach finansowania projektów nieruchomościowych.
Posiada również doświadczenie w opracowywaniu złożonych umów najmu powierzchni handlowej i biurowej. Przeprowadziła szereg analiz prawnych due diligence w ramach obsługi rozmaitych transakcji. Doradza klientom od 2012 r. Przed dołączeniem do Taylor Wessing wiedzę i praktykę rozwijała pracując dla polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. Unikalne doświadczenie zdobyła również w Biurze Prawnym jednej z największych w Polsce spółek Skarbu Państwa.

- Wymogi zarówno lokalnego jak i międzynarodowych rynków, na których działają klienci sieci Taylor Wessing motywują nas do ciągłego rozwoju, reagowania na ich aktualne potrzeby, ale i działania zgodnie z naszą maksymą ‘forward thinking’ ”.– komentuje powiększenie zespołu dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzający w Taylor Wessing w Warszawie.
 

Sprawdź!
Specjalna oferta dla radców prawnych!