Logo EFPE

Wiceminister przypomniał, że gorąca dyskusja na temat ustawy o e-podpisie trwa już od 2001 roku budzi kontrowersje. - O nowelizacji tej ustawy mówi się już od 4 lat. Najwyższy czas, aby ją zmienić - dodał. Jego zdaniem, główną zaletą nowej ustawy jest fakt, że wprowadzi nowe rodzaje e-podpisu. Ponadto dostosuje rozwiązania prawne do współczesnych potrzeb rynku. - W czerwcu br. ustawa trafi do uzgodnień międzyresortowych. Natomiast jej ostateczny kształt będzie wynikiem szerokich konsultacji społecznych. Jesteśmy zdeterminowani, aby ustawa została przyjęta jeszcze w tym roku - powiedział wiceminister.

Według niego upowszechnienie e-podpisu związane jest z poszerzaniem zakresu usług, do których może być wykorzystywany. Dodał, że muszą zmienić się regulacje prawne, które dadzą możliwości szerszego wykorzystywania procedur elektronicznych. - Wspólnie z MSWiA pracujemy nad tym, aby usług elektronicznych na rzecz przedsiębiorców i obywateli było jak najwięcej. Tutaj rola e-podpisu jest bardzo ważna - podkreślił wiceminister.

Przypomniał, że w przyszłym roku w całej UE zostanie wdrożona tzw. dyrektywa usługowa. Nakłada ona obowiązek udostępniania procedur elektronicznych dla przedsiębiorców świadczących usługi w innym kraju UE. Dla realizacji tych procedur niezbędne jest stosowanie e-podpisu. - Sukces implementacji dyrektywy będzie zależał w dużej mierze od zgodności funkcjonujących w UE podpisów elektronicznych. Będzie to kolejne działanie, które pomoże upowszechnić podpis elektroniczny w całej Europie - zaznaczył wiceminister Bogdan.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 05-06-08

 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, organizowane jest przez Unizeto Technologies (UT), Krajową Izbę Rozliczeniową oraz Politechnikę Szczecińską. Ministerstwo Gospodarki objęło honorowy patronat nad imprezą. Tematem przewodnim VIII edycji konferencji było "Upowszechnienie uznawalności podpisu elektronicznego na poziomie krajowym, Unii Europejskiej i międzynarodowym".
W tym roku konferencja odbyła się 4 czerwca w Międzyzdrojach.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, centrów certyfikacji, sektora finansowego i banków, sektora energetyki, transportu i łączności, firm telekomunikacyjnych, branży IT, firm i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną informacji.
Pierwszy dzień Forum poświęcony był zmianom w krajowych i międzynarodowych systemach prawnych dotyczących podpisu elektronicznego.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki