Listy zastawne mają stanowić lepsze zabezpieczenie dla wierzycieli, zwłaszcza w przypadku gdy bank hipoteczny ogłosi upadłość. Zapadalność listów ma być dłuższa, zmienić się mają również zasady płatności odsetek.

Projekt przewiduje implementację najlepszych praktyk światowych w zakresie emisji listów zastawnych, w tym obowiązek: utrzymywania bufora płynności, utrzymywania dodatkowego zabezpieczenia emisji listów zastawnych, czy obowiązek przeprowadzania testów umożliwiających identyfikację potencjalnego ryzyka upadłości banku hipotecznego.

Ustawa wprowadzić ma także rozwiązania mające na celu rozwój długoterminowych papierów wartościowych, jakimi są listy zastawne, zmniejszy praktykę finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty umacniając bezpieczeństwo sektora bankowego.

Nowelizacji podlegać będzie również Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawodawca chce, by w przypadku upadłości banku zapadalność listów zastawnych była z mocy prawa wydłużana o rok. Podczas tego okresu wszelkie płatności odsetek byłyby dokonywane z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii listów.

Czytaj:  Listy zastawne ułatwią spłaty kredytów hipotecznych?>>>

LEX dla Banków>>>