Nowelizacja ma na celu przede wszystkim zmniejszenie lub usunięcie niepotrzebnych obciążeń finansowych i administracyjnych nakładanych na przewoźników lotniczych.

Nowe przepisy umożliwiają składanie niektórych kategorii dokumentów w języku angielskim. Chodzi m.in. informacje przekazywane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed każdym sezonem rozkładowym czy zawiadomienia o planach przewoźnika dotyczących wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach do, z i na terytorium Polski.

Nowelizacja Prawa lotniczego ma także dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Chodzi o zmianę regulacji dotyczących kategoryzacji członków personelu pokładowego wykonującego swoje obowiązki. Doprecyzowany zostanie katalog dokumentów, jakie musi posiadać osoba, która może pracować, jako personel pokładowy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.