Zespół egzaminacyjny do opracowania zadań praktycznych na część pisemną oraz kazusów na część ustną egzaminu sędziowskiego, który odbędzie się w 2014 r., został powołany w składzie:

1) Henryk Komisarski – sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa karnego – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,

2) Jerzy Bess – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, specjalista w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego,

3) Stanisław Pilarczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

4) Jacek Szerer – sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, specjalista z zakresu zagadnień konstytucyjnych, zagadnień ustrojowych dotyczących sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa europejskiego oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka,

5) Janusz Leszek Dubij – Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, specjalista z zakresu postępowania cywilnego z elementami procedury administracyjnej,

6) Piotr Mirek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich,

7) Marcin Łochowski – sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego,

8) Bogusław Sędkowski – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, specjalista z zakresu prawa karnego.

Zespół egzaminacyjny jest również właściwy do opracowania zadań praktycznych na część pisemną oraz kazusów na część ustną ponownego egzaminu sędziowskiego w 2014 r.

Zespół egzaminacyjny do opracowania zadań praktycznych na część pisemną oraz kazusów na część ustną egzaminu prokuratorskiego, który odbędzie się w 2014 r., został natomiast powołany w następującym składzie:

1) Dariusz Kuberski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej Gdańsku, specjalista z zakresu prawa gospodarczego – przewodniczący zespołu,

2) Andrzej Kiełtyka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich,

3) Bogusław Michalski – prokurator Prokuratury Generalnej, specjalista z zakresu prawa karnego,

4) Grażyna Solnica – prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi, specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, elementów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego,

5) Barbara Rzuchowska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,

6) Maria Ambroziak – prokurator Prokuratury Okręgowej w Łomży, specjalista z zakresu kryminalistyki, psychiatrii i psychologii sądowej oraz medycyny sądowej,

7) Andrzej Milewski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista zakresu zagadnień konstytucyjnych oraz zagadnień ustrojowych dotyczących prokuratury oraz innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa europejskiego oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Zespół egzaminacyjny jest również właściwy do opracowania zadań praktycznych na część pisemną oraz kazusów na część ustną ponownego egzaminu prokuratorskiego w 2014 r.