edług nowych zasad etyki komorniczej komornik jest zobowiązany do powstrzymania się od nacisku na wierzyciela, aby wybrał konkretną kancelarię czy komornika  w celu egzekwowania należności. Ponadto nie można zaniżać kosztów egzekucyjnych, prowadzić egzekucji bez pobierania zaliczek od wierzycieli. Zakazuje się też wyraźnie poszukiwania majątku dłużników bez zainkasowania  tzw. opłaty stałej.
- Nowe zasady etyki nie ograniczają konkurencji między komornikami – wyjaśnia Krzysztof Dolny, rzecznik prasowy Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. – Samorząd komorniczy nie jest przeciwny konkurencji, nie jesteśmy przeciwni działaniom, które zmierzają do poprawy postępowania egzekucyjnego.
Poprzedni kodeks etyki pochodził z 1999 roku, a świat poszedł do przodu, zmieniły się realia społeczne w Polsce. Należało więc dostosować kodeks etyki komorników do istniejących potrzeb gospodarczych i prawnych. W 2008 roku komornicy mogą prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie całej Polski. Jeśli wierzyciel z tego uprawnienia skorzysta ma pełne prawo.
- Przejawem nieuczciwej konkurencji jest na przykład zjawisko niepopierania zaliczek od wierzycieli lub prowadzi tak działalność, że nie sprzyja to zdrowej konkurencji – dodaje Krzysztof Dolny. – Zmiana kodeksu, to jest odpowiedź na postulaty wierzycieli. Relacje między nimi a komornikami powinny być jasne i przejrzyste. Wychodząc naprzeciw takim sygnałom Krajowa Rada 13 grudnia 2011 r. postanowiła podjąć uchwałę o zmianie części zasad etycznych, tak jak to niedawno uczynili adwokaci.
Rzecznik prasowy  zapewnia, że przed jej podjęciem trwały prawie rok konsultacje ze środowiskiem.