Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym został przedłożony przez ministra finansów. Doradcy podatkowi będą mogli prowadzić księgi podatkowe oraz inne ewidencje do celów podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, a także płatników i inkasentów. Doradca podatkowy będzie mógł rwnież wykonywać ten zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej. Projekt nowelizacji ustawy przywraca poprzednio obowiązujące przepisy, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że są one zgodne z ustawą zasadniczą i powinny obowiązywać od
5 grudnia 2007 r.

(Źródło: CIR/KW)