Jak pisze "Rzeczpospolita", wcześniej przez cztery lata sądy stwierdziły niewypłacalność dłużnika zaledwie 87 razy. Zdaniem ministra Kozdronia taki jest rezultat zmian przpisów, które obowiązują od 31 grudnia 2014 r.
Zainteresowanie upadłością konsumencką wzrosło, ponieważ nowela złagodziła kryteria, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z tej możliwości. Obecnie osoba fizyczna nie może skorzystać z upadłości tylko wówczas, gdy jej kiepska sytuacja finansowa wynika z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa, np. gdy zadłużyła się ponad miarę, choć z góry wiedziała, że nie zdoła spłacić długów. Nowela ponadto obniżyła koszty przeprowadzenia upadłości. Więcej>>>

Czytaj: Łatwiej o upadłość konsumencką>>>

Cezary Zalewski
 
Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami>>>