Niezależnie od poglądu, czy wprowadzenie zasady kontradyktoryjności do procedury karnej było potrzebne, czy nie, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy nowych rozwiązań przyznają, że zmiana została niewłaściwie
przygotowana i przeprowadzona przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości - twierdzi Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.
We wtorek 29 września odbędzie się konferencję p.t.„Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. – pierwsze doświadczenia”. Patronat nad wydarzeniem objęła pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab.Małgorzata Gersdorf, która będzie jednym z uczestników spotkania.

 

Tomasz Grzegorczyk,Janusz Tylman
 
Polskie postępowanie karne [EBOOK PDF]