Projekt przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej. Obecnie w systemie prawa polskiego nie istnieje precyzyjna regulacja kwestii składania i przebiegu procedur reklamacyjnych, szczególnie w kontekście terminów, w sektorze rynku finansowego - zauważają autorzy noweli. Ich zdaniem znacznie ogranicza to osobom poszkodowanym możliwość dochodzenia swych praw. Chcą wprowadzenia precyzyjnych terminów rozpatrywania reklamacji oraz wprowadzenia zasady, że ich przekroczenie będzie równoznaczne z uznaniem skargi za uzasadnioną.

O przestrzeganie praw osób, które korzystają z usług finansowych, dbać ma rzecznik finansowy. "Będzie stanowić szczególnego rodzaju instancję odwoławczą w trybie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego" - zauważają autorzy projektu. Kompetencje rzecznika obejmować mają m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego oraz występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Czytaj:Projekt ws. reklamacji na rynku finansowym budzi wątpliwości>>>

LEX dla Banków >>>