Ustawa o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Kazachstanu zawiera przepisy techniczne określające m.in. zasady współpracy stron przy realizacji zadań zmierzających do wydalenia osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa jednej ze stron.

Jak podkreśla MSWiA, unormowanie technicznych elementów związanych z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwolenia na terytorium obydwu państw jest celowe i zasadne. Uchwalone przepisy mają zapewnić skuteczną współpracę między obydwoma państwami w ramach działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji - informuje resort.

Kwestie związane z readmisją między oboma krajami nie były dotąd uregulowane. Z propozycją podjęcia negocjacji umowy o readmisji zwrócił się do strony polskiej Kazachstan w 1996 roku. Dwa lata później polski rząd przyjął projekt umowy w tej sprawie, a przez kolejne lata trwały negocjacje i prace nad szczegółowymi zapisami.

Umowę o readmisji między Polską a Kazachstanem podpisano w sierpniu 2016 roku podczas wizyty prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Warszawie.

Polska podpisała jak dotychczas blisko 30 umów o readmisji. Kilka kolejnych jest na etapie negocjacji.

W 2016 roku z Polski, w ramach readmisji oraz innych umów i porozumień, do innych krajów przekazano prawie 20 tys. cudzoziemców (ponad 13 tys. rok wcześniej). Z kolei do Polski trafiło 1583 osoby (1074 rok wcześniej).(PAP)