Jej autorzy zaniepokojeni są także tym, że zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo, że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła.

Nawiązując do poprzedniej deklaracji w tej sprawie, wydanej 24 kwietnia 2017 roku Sieć stwierdza, że sytuacja Sądu Najwyższego w Polsce uległa pogorszeniu.

- Ta  sytuacja nadal rodzi pytania o niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce i jej skutki dla prawidłowego funkcjonowania Unii  Europejskiej z punktu widzenia wzajemnego zaufania i praworządności - czytamy w deklaracji Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej.

Sieć jest organizacją zrzeszającą prezesów sądów najwyższych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jej członkowie spotykają się, aby wymieniać  poglądy i doświadczenia  w sprawach będących przedmiotem wspólnego  zainteresowania sądów najwyższych. Sieć stanowi również forum, do którego instytucje europejskie mogą się zwracać, aby uzyskać opinię prezesów sądów najwyższych państw członkowskich Unii Europejskiej.


Państwo prawa to niezależne sądy>>