U zbiegu ulic Pomorskiej i Kopcińskiego powstanie pod koniec 2010 r. campus Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Sześciokondygnacyjny budynek o kształcie paragrafu został zaprojektowany przez uznany zespół architektów z biura AGG - Arcadis Grabowska Grabowski - Architekci i Inżynierowie Sp. z o.o., pod kierunkiem Jacka Grabowskiego.
Na powierzchni 22 tys. m2 znajdą się m.in. biblioteka wydziałowa, cztery aule, sale wykładowe, pracownie komputerowe.
W budynku będzie także sala sądowa, w której studenci Wydziału będą mogli sprawdzać swoje umiejętności.
Projekt uwzględnia również potrzeby osób niepełnosprawnych, którym bezprogowe wejścia i przystosowane windy ułatwią poruszenie się po obiekcie.

 

Nowy gmach Uniwersytetu Łódzkiego

30 marca o godzinie 1600 odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Uroczystości uświetnią swoją obecnością Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Wiesław Puś a także Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Góral.

Źródło - Wydział Prawa i Administracji UŁ