- Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje szereg działań usprawniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Będą one skuteczniejsze jeśli zostaną wzmocnione poprzez swoiste wsparcie ministra w zakresie planowania i kierunków działań – powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas uroczystości inaugurującej działalność Rady ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości. – Złożona z ekspertów Rada będzie odpowiadać za wyznaczanie celów i realizację badań w zakresie szeroko pojętej efektywności wymiaru sprawiedliwości – dodał m-minister, który dzisiaj wręczył akty powołania członkom Rady.

Do zadań Rady należy m.in. rekomendowanie ministrowi sprawiedliwości ogólnych kierunków i koncepcji działań legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie działu administracji rządowej „sprawiedliwości”, zmierzających do modernizacji organizacji wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa powszechnego, w celu zapewnienia obywatelom efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Wśród kompetencji Rady znajduje się także m.in. współpraca z Europejską Komisją ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), w tym wyznaczanie kierunków działań resortu sprawiedliwości, zmierzających do wdrożenia rekomendacji oraz zaleceń Rady Europy, dotyczących wymiaru sprawiedliwości.
Rada opracowywać będzie także tematy badań dotyczących efektywności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, identyfikacji w tym zakresie obszarów możliwych usprawnień, a także oceny rezultatów wprowadzonych działań usprawniających, jak również zlecanie ich prowadzenia Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.- Rada będzie również tworzyć rekomendacje odnośnie dwóch grup działań: krótko i długoterminowych z uwzględnieniem ewentualnych zmian legislacyjnych – dodał minister Krzysztof Kwiatkowski.

- W skład Rady wchodzą eksperci, nie tylko z dziedziny prawa. Uważam, że interdyscyplinarność, włączenie m.in. nauki zarządzania i socjologii pozwoli na lepsze działanie Rady – dodał minister Krzysztof Kwiatkowski. Przewodniczącym Rady został prof. Bohdan Zdziennicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, w skład Rady weszli: Jarosław Bełdowski, Łukasz Bojarski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Jacek Gołaczyński, sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera, prof. Andrzej Herman, prof. Alojzy Nowak, prof. Andrzej Siemaszko, prof. Jacek Widło, sędzia Sądu Apelacyjnego Krzysztof Józefowicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja.